Thác loạn với 2 em đồng nghiệp trong chuyến công tác....