ทันทีที่เขาหยิบออกมาสองสามอันเขาก็ออกมา

คุณอาจชอบ?